CİHAZLARIN CNA ve SDM İÇİN HAZIRLANMASI

Cisco Network Assistant (CNA) ve Cisco Security Device Manager (SDM)cisco cihazların arayüz ile yönetilmesi için geliştirilmiş uygulamadır. Bu yazıda CNA ve SDM ile cihazlara bağlanabilmesi için cihazlarda gerekli olan minimum konfigurasyonları içerecektir.

1-) Bağlantı yapılacak cihazın interface ayarları yapılır.

Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.15      255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

2-)  Cihazda http server ve/veya https server aktifleştirilir.

Router(config)#ip http server        (http aktifleştirmek için)
Router(config)#ip http secure-server       (https aktifleştirmek için)
Router(config)#ip http authentication local       (kimlik doğrulamayı local yapması için)

3-) Kimlik doğrulamak için local kullanıcı hesabı oluşturulur. (privileged level 15 kullanılmalıdır)

Router(config)#username kullanıcı_adı privilege 15 password 0 şifre  (password 0 şifreyi encrypted etmez, güvenli değildir)

4-) Local oturumda kimlik denetimi  için telnet veya ssh aktifleştirilir.

Router(config)#line vty 0 5
Router(config-line)#privilege level 15
Router(config-line)#login local
Router(config-line)#transport input telnet
Router(config-line)#transport input telnet ssh

cna

Share